Náš tým Kontakt Newsletter Aktuality Klientská zóna
Individuální řešení

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Pro koho je Tolling vhodný

Jednoduché pravidlo zní: „Komu není schválen provozní úvěr, pomůže tolling“. Nicméně i to má své obtíže. Protože při tollingu, resp. pořízení oběžných aktiv finanční zdroje většinou nejdou přes financovaný podnik, nemusí financovaný subjekt ani dokládat záruky za tyto prostředky. Na druhou stranu financovaný podnik musí jasně prokázat schopnost vyrábět a zajistit odběratele pro své výrobky, případně schopnost obchodovat se zbožím a dosahovat zisku.

Financovaný subjekt, tj. subjekt ve finančních potížích, či dokonce v krizi se vyznačuje tím, že:

  • Nemá dostatečné zdroje k financování výroby a odbytu, tzn. ke krytí čistého pracovního kapitálu. Jinými slovy pohledávky za odběrateli, zásoby a potřebná operativní hotovost, nejsou kryty závazky vůči dodavatelům, krátkodobými úvěry od bank či jinými půjčkami do lhůty splatnosti.
  • Nastávají problémy s likviditou, subjekt není schopen platit své závazky. Nelze financovat potřebné zásoby.
  • Dodatečné cizí zdroje v podobě bankovního úvěru nejsou dostupné z důvodu obavy banky z konkurzního rizika.
  • Dodavatelé, z důvodu neinkasování svých splatných pohledávek za subjektem, vypovídají dodavatelské smlouvy a hrozí podáním konkursu..
  • I přes finanční potíže má financovaný subjekt rentabilní výrobek, dobře zvládnutou technologii výroby, stabilní odbytové možnosti a dostatečné portfolio zákazníků platících své závazky.
  • V případě obchodních společností má financovaný subjekt rentabilní zboží a stálé odběratele.
  • Jeho finanční potíže je možno považovat za přechodné, neprohlubuje je vznik nových ztrát z výroby a odbytu a existuje východisko překonání finančních potíží realizací restrukturalizačního programu, jehož obsahem může být vstup nového strategického partnera.
  • Je možné obnovení důvěry financující banky v případě, že bude přesvědčena o reálném překonání finančních potíží.

V případě zájmu o financování zásob - tolling nás neváhejte kontaktovat přes náš kontaktní formulář nebo nám zavolejte na +420 723 873 415. Veškeré konzultace a odborné posouzení, týkající se kapitálové vstupu poskytujeme zdarma a zcela nezávazně.

Co-Fi aktuality

Nemovitosti v exekuci - odkup nemovitostí, odkup pohledávek

Dostala se vaše firma do špatné finanční situace, která vyústila v exekuci na nemovitost? Hrozí, že přijdete o výrobní, či ...

více... 7. 6. 2016

Půjčky i pro fyzické osoby - nepodnikatele od dubna 2016

Vzhledem k velké poptávce fyzických osob - nepodnikatelů po úvěrech, jsme začali od dubna 2016 zprostředkovávat úvěry i pro ně. ...

více... 9. 4. 2016

Factoring pohledávek za státem není možný?

Pokud je Vaše firma zaměřena na export a vstupy nakupujete od českých dodavatelů, pravděpodobně se Vaše firma potýká s neustálými ...

více... 2. 3. 2016

Česká ekonomika roste, s ní se zlepšuje i platební morálka odběratelů. To přispívá ke zdravému provoznímu kapitálu mnoha firem, financovaných ve spolupráci s Co-Fi.

Růst české ekonomiky v roce 2015 a 2016 má pozitivní vliv i na splatnost pohledávek, které odběratelé platí dříve, v ...

více... 24. 2. 2016
Zobrazit všechny aktuality...