Náš tým Kontakt Newsletter Aktuality Klientská zóna
Individuální řešení

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Princip tollingu

Tolling charakterizujeme jako netradiční, ale účinný nástroj financování podniků ve finančních potížích. Tj. těch podniků, které přestože jsou schopny vyrábět a obchodovat se svými výrobky, či zbožím, nemají dostatečné zdroje pro finanční krytí výrobních či obchodních potřeb, zejména financování zásob. Bankovní finanční zdroje jsou pro tyto společnosti nedostupné a vlastní prostředky k financování jsou nedostatečné. Zdroje získané tollingem jsou určeny zejména jako provozní kapitál, tedy pro pořízení zásob. Tyto zdroje nejsou určeny pro financování investic společnosti. Pro vhodný způsob investičně – rozvojového financování vaší společnosti doporučujeme přejít na úvěrové financování nebo kapitálový vstup do společnosti.

Společnostem zajišťujeme finanční zdroje 500tis – 80 mil Kč, aniž by společnost musela disponovat odpovídajícími zárukami. Hlavním principem tollingu je to, že pořízená aktiva se stávají majetkem financující společnosti. Zisk z jejich zpracování, resp. prodeje získává financující společnost, která následně zisk snížený o tollingovou přirážku převede na účet financovaného subjektu. Provize z marže se v závislosti na složitosti, odvětví a riziku pohybují od 2 – 15% ze zisku. Reálně je tak oddělen pohyb výrobků a zboží od cash-flow. Financování zásob zajišťujeme jak pro obchodní, tak výrobní společnosti. Princip tollingu se u obou společností odlišuje.

Tolling ve výrobních společnostech

  • Tollingový partner nakupuje na svůj účet materiál, suroviny a energie související s výrobou, které předává financované společnosti ke zpracování do výroby financující společnosti. Nákupní činnost se realizuje v souladu se zaměstnanci financované a financující společnosti. Vše je ošetřeno smlouvou o obchodním zastoupení.
  • Pro skladovatelný materiál využívá tollingový partner sklady materiálu, které jsou fyzicky umístěny u výrobce a obsluhovány skladníky financované organizace. Účetní a skladové operace jsou zachycovány u tollingového partnera.
  • Financovaná společnost na základě zpracovatelské smlouvy vyrobí hotové výrobky.
  • Hotové výrobky jsou prodány odběratelům, přičemž prodej je realizován na účet tollingového partnera. Výrobní společnost inkasuje z tohoto obchodu prodejní marži, sníženou o tollingovou marži, na základě smlouvy o zpracování.

Tolling v obchodních společnostech

  • Tollingový partner nakupuje na svůj účet zboží, a to v souladu s požadavky financované společnosti. Zboží je uskladněno ve skladech financované společnosti.
  • Financovaná společnost aktivně vyhledává a domlouvá obchod s odběrateli.
  • Zboží je vyskladněno a prodáno odběratelům, a to na účet tollingové partera.
  • Tollingový partner vyplatí zisk z prodeje, snížený o svou provizi financované společnosti.

V případě zájmu o financování zásob - tolling nás neváhejte kontaktovat přes náš kontaktní formulář nebo nám zavolejte na +420 723 873 415. Veškeré konzultace a odborné posouzení, týkající se kapitálové vstupu poskytujeme zdarma a zcela nezávazně.

Co-Fi aktuality

Nemovitosti v exekuci - odkup nemovitostí, odkup pohledávek

Dostala se vaše firma do špatné finanční situace, která vyústila v exekuci na nemovitost? Hrozí, že přijdete o výrobní, či ...

více... 7. 6. 2016

Půjčky i pro fyzické osoby - nepodnikatele od dubna 2016

Vzhledem k velké poptávce fyzických osob - nepodnikatelů po úvěrech, jsme začali od dubna 2016 zprostředkovávat úvěry i pro ně. ...

více... 9. 4. 2016

Factoring pohledávek za státem není možný?

Pokud je Vaše firma zaměřena na export a vstupy nakupujete od českých dodavatelů, pravděpodobně se Vaše firma potýká s neustálými ...

více... 2. 3. 2016

Česká ekonomika roste, s ní se zlepšuje i platební morálka odběratelů. To přispívá ke zdravému provoznímu kapitálu mnoha firem, financovaných ve spolupráci s Co-Fi.

Růst české ekonomiky v roce 2015 a 2016 má pozitivní vliv i na splatnost pohledávek, které odběratelé platí dříve, v ...

více... 24. 2. 2016
Zobrazit všechny aktuality...