Náš tým Kontakt Newsletter Aktuality Klientská zóna
Individuální řešení

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Tollingové financování

Kofinancování dotačních projektů EU 2014-2020

Na základě vyhlášeného dotačního programu Evropské Unie pro roky 2014 – 2020 („Evropské strukturální a investiční fondy“) se mnoho firem připravuje na žádosti o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů. Žadatel je povinen při předložení projektové žádosti doložit rozpočet projektu a zajištění finančního krytí svého projektu. I nadále platí, že dotace bude žadateli vyplacena zpětně, při certifikaci projektu. V případě udělení dotace je žadateli refundována jen určitá výše nákladů projektu. V rámci dotačních programů 2007-2013 byla maximální výše podpory stanovena na 85% celkového rozpočtu.

Víme, že je nesmírně obtížné získat financování dotačních projektů u bank. Tyto projekty bohužel nejsou obecně bankami podporovány. Mnohé kvalitní investiční projekty tak vzhledem k nezajištěnému financování jsou samy žadateli zastaveny.

Žadatelům nabízíme zajištění financování projektu po dobu jeho realizace až do doby refundace dotace a to až do výše 100% ceny projektu. Financování je sjednáno podobně jako firemní úvěr s dobou krátkou dobou splatnosti. Po refundaci dotace je možní pokračovat i nadále ve financování nedotované částky.

V případě, že si žadatel zajistil finance ve výši dotované částky, ale nemá zajištěny prostředky pro nedotovanou část projektu, jsme schopni zajistit financování nepokryté části projektu. Kofinancování je sjednáno obdobně jako investiční firemní úvěr. V rámci Evropských strukturálních a investičních fondů se zaměřujeme zejména na:

  • ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), který se soustředí na podporu investic pro malé a střední podniky, investice do výzkumu a vývoje, výstavba infrastruktury pro občany a podnikatele.
  • FS (Fond soudržnosti), fond který je určen převážně pro investice do životního prostředí, konkurenceschopnému zemědělství, rozvoj venka a udržitelného nakládání s přírodními zdroji.
  • EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova), fond jehož prostředky budou soustředěny čistě do zemědělství a venkova.

V rámci dotačních programů 2007 – 2013 bylo dotačními fondy proplácena maximální částka ve výši 85%. Lze očekávat, že i pro projekty v dotačním programu 2014 – 2020 budou kofinancovány jen do této úrovně.

V případě zájmu o kofinancování dotačních projektů z EU nás neváhejte kontaktovat přes náš kontaktní formulář nebo nám zavolejte na +420 723 873 415. Veškeré konzultace a odborné posouzení, týkající se kapitálové vstupu poskytujeme zdarma a zcela nezávazně.

Co-Fi aktuality

Nemovitosti v exekuci - odkup nemovitostí, odkup pohledávek

Dostala se vaše firma do špatné finanční situace, která vyústila v exekuci na nemovitost? Hrozí, že přijdete o výrobní, či ...

více... 7. 6. 2016

Půjčky i pro fyzické osoby - nepodnikatele od dubna 2016

Vzhledem k velké poptávce fyzických osob - nepodnikatelů po úvěrech, jsme začali od dubna 2016 zprostředkovávat úvěry i pro ně. ...

více... 9. 4. 2016

Factoring pohledávek za státem není možný?

Pokud je Vaše firma zaměřena na export a vstupy nakupujete od českých dodavatelů, pravděpodobně se Vaše firma potýká s neustálými ...

více... 2. 3. 2016

Česká ekonomika roste, s ní se zlepšuje i platební morálka odběratelů. To přispívá ke zdravému provoznímu kapitálu mnoha firem, financovaných ve spolupráci s Co-Fi.

Růst české ekonomiky v roce 2015 a 2016 má pozitivní vliv i na splatnost pohledávek, které odběratelé platí dříve, v ...

více... 24. 2. 2016
Zobrazit všechny aktuality...